Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak is de verwijzing van de huisarts niet noodzakelijk.

Tijdens de eerste afspraak brengt uw fysiotherapeut alle klachten in kaart om vast te stellen dat fysiotherapie geïndiceerd is. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met u een plan voor behandeling opgesteld die het behandeldoel, de therapievorm en de te verwachten aantal behandelingen omvat.

Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist.

De frequentie en het aantal behandelingen zijn afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.

Naast de behandeling van klachten zal uw fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg besteden aan het voorkomen van de klachten in de toekomst.